Про постанови І-го Дубенського повітового Трудового Конгресу, неприйняття торгівцями українських грошей, розташування більшовицьких військ тощо. З кореспондентського звіту Інформаційного бюро Армії УНР. 6 травня 1919 р.

Про постанови І-го Дубенського повітового Трудового Конгресу, неприйняття торгівцями українських грошей, розташування більшовицьких військ тощо. З кореспондентського звіту Інформаційного бюро Армії УНР. 6 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 184зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту