Про підтримку Української Центральної Ради — з постанови загальних зборів офіцерів та солдатів 466 піхотного Малмижського полку. 13 травня 1917 р.

Про підтримку Української Центральної Ради — з постанови загальних зборів офіцерів та солдатів 466 піхотного Малмижського полку. 13 травня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 12, арк. 11зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту