Про українську мову як офіційну — з протоколу засідання Генерального Секретаріату. 8 вересня 1917 р.

Про українську мову як офіційну — з протоколу засідання Генерального Секретаріату. 8 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1126, оп. 1, спр. 2. арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту