Телеграма Подільського губернського комісара Начальнику Кам’янецької міліції про розшук помічника Головного комісара В. Пархоменка. 5 березня 1919 р.

Телеграма Подільського губернського комісара Начальнику Кам'янецької міліції про розшук помічника Головного комісара В. Пархоменка. 5 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1986. Оп. 5. Спр. 3. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту