Наказ по 6-ій стрілецькій дивізії з оголошенням наказу Головної команди війська УНР від 10 жовтня 1920 р.

Наказ по 6-ій стрілецькій дивізії з оголошенням наказу Головної команди війська УНР від 10 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2373. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 63

Leave a Comment

Перейти до вмісту