Огляд радянської преси та звернення голови Жіночої Національної Української ради С. Русової до всіх організацій Червоного Хреста, жіночих товариств про надання негайної допомоги голодуючим в Україні. Не раніше серпня 1932 р.

Огляд радянської преси та звернення голови Жіночої Національної Української ради С. Русової до всіх організацій Червоного Хреста, жіночих товариств про надання негайної допомоги голодуючим в Україні. Не раніше серпня 1932 р.

ЦДАВО України, ф. 3801, оп.1, спр. 755, арк. 269 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту