Олена Шовгенова серед слухачів Матуральних курсів. 1923

Олена Шовгенова серед слухачів Матуральних курсів. 1923

ЦДАВО України, Ф.4018, оп. 1, спр.89, арк.43

Leave a Comment

Перейти до вмісту