35-4778-3-59-029_1.jpg

Постанова Колегії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 5 «Про організацію виконання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» щодо проведення науково-технічної політики з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів». 28 квітня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 59. Арк. 26 — 31 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту