З протоколу засідання Комісії щодо розмежування функцій між Міністерством народної освіти, Головним управлінням справами мистецтв та національної культури і Академією наук про підпорядкування Головного архіву. 27 липня 1918 р.

З протоколу засідання Комісії щодо розмежування функцій між Міністерством народної освіти, Головним управлінням справами мистецтв та національної культури і Академією наук про підпорядкування Головного архіву. 27 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 9, арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту