Відповідь Віце-прем`єр-міністра України В. Шмарова Президенту України Л. Кравчуку на доручення від 23. 05. 1994 р. № 291/5875-01 щодо фінансування Програми розвитку авіаційної промисловості, зокрема АНТК ім. О. К. Антонова. 29 червня 1994 р.

Відповідь Віце-прем`єр-міністра України В. Шмарова Президенту України Л. Кравчуку на доручення від 23. 05. 1994 р. № 291/5875-01 щодо фінансування Програми розвитку авіаційної промисловості, зокрема АНТК ім. О. К. Антонова. 29 червня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 403. Арк. 94

Leave a Comment

Перейти до вмісту