Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала Генерал-інспектору Армії УНР із запереченням висновків, зазначених в акті Комісії ревізії господарського апарату школи. 18 липня 1922 р.

Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала Генерал-інспектору Армії УНР із запереченням висновків, зазначених в акті Комісії ревізії господарського апарату школи. 18 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2292. Оп. 2. Спр. 84. Арк. 48

Leave a Comment

Перейти до вмісту