Звернення Управи Союзу бувших українських старшин в ЧСР до старшин-членів союзу про відкриття VIII з’їзду союзу в день Української державності. 12 січня 1939 р.

Звернення Управи Союзу бувших українських старшин в ЧСР до старшин-членів союзу про відкриття VIII з’їзду союзу в день Української державності. 12 січня 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 4452. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 82

Leave a Comment