Пояснювальна записка до Плану формування кінноти УНР генерал-хорунжого Армії УНР С. Кулжинського. 26 травня 1920 р.

Пояснювальна записка до Плану формування кінноти УНР генерал-хорунжого Армії УНР С. Кулжинського. 26 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 125. Арк. 21 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту