Про перебування комісій Трудового Конгресу в м. Вінниці тощо. З протоколу засідання пленуму Президії і комісій Трудового Конгресу. 21 лютого 1919 р.

Про перебування комісій Трудового Конгресу в м. Вінниці тощо. З протоколу засідання пленуму Президії і комісій Трудового Конгресу. 21 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 24, 24зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту