Проект постанови ЦК КПУ “Про розселення і працевлаштування громадян, що повернулися у Крим, які раніше були адміністративно вислані з Кримської області”. [1954 р.]

Проект постанови ЦК КПУ “Про розселення і працевлаштування громадян, що повернулися у Крим, які раніше були адміністративно вислані з Кримської області”. [1954 р.]

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 17. Спр. 59. Арк. 153

Leave a Comment