Лист Голови Комітету із Державних премій України імені Тараса Шевченка В. Яворівського про присудження Державних премій України імені Тараса Шевченка 1997 року. 20 лютого 1997 р.

Лист Голови Комітету із Державних премій України імені Тараса Шевченка В. Яворівського про присудження Державних премій України імені Тараса Шевченка 1997 року. 20 лютого 1997 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 1. Спр. 1206. Арк. 174

Leave a Comment