Лист Данського товариства Червоного Хреста у справах військовополонених в Україні Міністерству Шляхів УД про надання пасажирських вагонів, що залишилися після від’їзду Російської мирної делегації на потреби товариства. 14 грудня 1918 р.36-2200-1-224-15зв

Лист Данського товариства Червоного Хреста у справах військовополонених в Україні Міністерству Шляхів УД про надання пасажирських вагонів, що залишилися після від’їзду Російської мирної делегації на потреби товариства. 14 грудня 1918 р.36-2200-1-224-15зв

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 224. Арк. 15зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту