Про агентурні дані щодо просування більшовицьких частин в бік с. Голта тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР. 20 березня 1920 р.

Про агентурні дані щодо просування більшовицьких частин в бік с. Голта тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР. 20 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 42

Leave a Comment

Перейти до вмісту