Чернетка розроблення зразків грошових знаків. [1920 р.].

Чернетка розроблення зразків грошових знаків. [1920 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 197. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту