Указ Президента України Л. Кравчука № 544/92 «Про реорганізацію Адміністрації Президента України». 27 жовтня 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 544/92 «Про реорганізацію Адміністрації Президента України». 27 жовтня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 144

Leave a Comment

Перейти до вмісту