36-81

36-81

Запис розмови прямим дротом між Генеральним секретарем військових справ С. Петлюрою та українським комісаром Південно-Західного фронту Слівінським про ситуацію в Україні та наступ більшовицьких військ, 11 грудня 1917 р.
ЦДАВО України, ф.1076, оп.1, спр.1, арк.77,81

Leave a Comment