Інструкція німецької служби праці № 3/1942…

Інструкція німецької служби праці № 3/1942...

Інструкція німецької служби праці № 3/1942 начальникам таборів для остарбайтерів (нім. мова, є переклад). 1942 р.
ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 4, спр. 311, арк. 132-133 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту