Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 500000 карбованців допомоги мешканцям м. Києва, які перетерпіли від порушення гарматних складів. 8 червня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 500000 карбованців допомоги мешканцям м. Києва, які перетерпіли від порушення гарматних складів. 8 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 215. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту