Рапорт помічника Начальника Фінансово-господарського відділу [Директорії УНР] Керуючому справами Директорії УНР про видачу авансу на купівлю матеріалів для гаража. 7 квітня 1921 р.

Рапорт помічника Начальника Фінансово-господарського відділу [Директорії УНР] Керуючому справами Директорії УНР про видачу авансу на купівлю матеріалів для гаража. 7 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 128. Арк. 160зв.

Leave a Comment