Лист Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала професору [Львівського (таємного) українського університету Іларіону] Свєнціцькому з проханням посприяти наданню допомоги юнакам школи. 12 липня 1922 р.

Лист Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала професору [Львівського (таємного) українського університету Іларіону] Свєнціцькому з проханням посприяти наданню допомоги юнакам школи. 12 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2292. Оп. 2. Спр. 84. Арк. 46зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту