Лист Об’єднання українських організацій в Америці ректорату Української господарської академії в ЧСР про наукові взаємовідносини тощо. 1 липня 1931 р.

Лист Об'єднання українських організацій в Америці ректорату Української господарської академії в ЧСР про наукові взаємовідносини тощо. 1 липня 1931 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 225. Арк. 202

Leave a Comment

Перейти до вмісту