Про першу Виставку українських друків та української книжкової графіки в Празі, що відбулася 10-27 квітня 1924 р. З бюлетеню Українського громадського видавничого фонду. 5-8 травня 1924 р.

Про першу Виставку українських друків та української книжкової графіки в Празі, що відбулася 10-27 квітня 1924 р. З бюлетеню Українського громадського видавничого фонду. 5-8 травня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту