37-1-22-3535-035.jpg

Рекомендації міжнародної групи з питань збереження боліт при подальшому опрацюванню програми «Полісся». 7 жовтня 1994 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3535. Арк. 32 - 36.

Leave a Comment

Перейти до вмісту