Розпорядження Приймальної Голови ВУЦВК Київському обласному організаційному комітету щодо розгляду заяви уповноваженого артілі «Червоний шлях» про відсутність хліба, голодування селян і випадки голодної смерті. 27 травня 1932 р.

Розпорядження Приймальної Голови ВУЦВК Київському обласному організаційному комітету щодо розгляду заяви уповноваженого артілі «Червоний шлях» про відсутність хліба, голодування селян і випадки голодної смерті. 27 травня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 108. Арк. 52 зв. Оригінал. Рукопис. Українською мовою.

Leave a Comment

Перейти до вмісту