Доповідна записка про склад та роботу Державної канцелярії. [5 червня 1919 р.].

Доповідна записка про склад та роботу Державної канцелярії. [5 червня 1919 р.].

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 37 а. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту