Доповідь начальника Повідомного відділу директору Департаменту Державної варти МВС УД про шахрайство офіцерів у «Жокей-клубі» м. Одеси. 3 липня 1918 р.

Доповідь начальника Повідомного відділу директору Департаменту Державної варти МВС УД про шахрайство офіцерів у «Жокей-клубі» м. Одеси. 3 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 70. Арк. 103

Leave a Comment

Перейти до вмісту