Рахунок типографії товариства “Петро Барський” для Генерального секретарства внутрішніх справ pа друкування 450 примірників бланків “свідоцтво”. 3 жовтня 1917 р.

Рахунок типографії товариства “Петро Барський” для Генерального секретарства внутрішніх справ pа друкування 450 примірників бланків “свідоцтво”. 3 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 19

Leave a Comment