З листа Д. Геродота до О. Кобилянської про голод в Україні. 8 червня 1932 р.

З листа Д. Геродота до О. Кобилянської про голод в Україні. 8 червня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 3563. Оп. 1. Спр. 253. Арк. 16.

Leave a Comment

Перейти до вмісту