Доповідна записка міністру народної освіти Української Народної Республіки про вироблення проєкту герба Української Народної Республіки. 23 січня 1919 р.

Доповідна записка міністру народної освіти Української Народної Республіки про вироблення проєкту герба Української Народної Республіки. 23 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2582. Оп. 3. Спр. 9. Арк. 5 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту