Лист заступника Керуючого Міністерством закордонних справ УНР [М.] Багриновського посольствам і місіям УНР за кордоном з інформацією про зміну тактики більшовиків в Україні, необхідність підтримки держав Антанти задля стримування більшовизму та з вимогою активізації інформаційної діяльності тощо. 22 січня 1920 р.

Лист заступника Керуючого Міністерством закордонних справ УНР [М.] Багриновського посольствам і місіям УНР за кордоном з інформацією про зміну тактики більшовиків в Україні, необхідність підтримки держав Антанти задля стримування більшовизму та з вимогою активізації інформаційної діяльності тощо. 22 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3581. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 12, 12зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту