Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 5/93-рп «Про Національний інститут економічних програм». 21 січня 1993 р.

Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 5/93-рп «Про Національний інститут економічних програм». 21 січня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 168. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту