Привітання від Конгресу Українців Канади Президента України з прийняттям Конституції України. 1 липня 1996 р.

Привітання від Конгресу Українців Канади Президента України з прийняттям Конституції України. 1 липня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1035. Арк. 137

Leave a Comment

Перейти до вмісту