Статут Державної канцелярії Української Держави, ухвалений Радою Міністрів та затверджений гетьманом Павлом Скоропадським. 14 червня 1918 р.

Статут Державної канцелярії Української Держави, ухвалений Радою Міністрів та затверджений гетьманом Павлом Скоропадським. 14 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 162. Арк. 68

Leave a Comment

Перейти до вмісту