Указ Президента України від 5 червня 1995 р. № 425/95 «Про Положення про Державний департамент авіаційного транспорту України».

Указ Президента України від 5 червня 1995 р. № 425/95 «Про Положення про Державний департамент авіаційного транспорту України».

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 192. Арк. 129

Leave a Comment

Перейти до вмісту