З Указу Президента України від 20 грудня 1995 р. № 1168/95 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1995 року».

З Указу Президента України від 20 грудня 1995 р. № 1168/95 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1995 року».

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 220. Арк. 162

Leave a Comment

Перейти до вмісту