Про підвищення юнаків Спільної юнацької школи до рангу військових підстаршин. З наказу Начальника Спільної юнацької школи. 13 липня 1922 р.

Про підвищення юнаків Спільної юнацької школи до рангу військових підстаршин. З наказу Начальника Спільної юнацької школи. 13 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 297. Арк. 175

Leave a Comment

Перейти до вмісту