Лист [Голови Директорії УНР С. Петлюри] Міністрові народної освіти УНР про можливість передачі літератури українським організаціям Зеленого Клину через польського посла. 8 квітня 1921 р.

Лист [Голови Директорії УНР С. Петлюри] Міністрові народної освіти УНР про можливість передачі літератури українським організаціям Зеленого Клину через польського посла. 8 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 81. Арк. 86

Leave a Comment