Звернення Українських інвалідів до братів українців з нагоди п’ятилітніх роковин проголошення самостійності Української Народної Республіки. 18 січня 1923 р.

Звернення Українських інвалідів до братів українців з нагоди п’ятилітніх роковин проголошення самостійності Української Народної Республіки. 18 січня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту