Ноти до музичного твору «Місяцю Князю». З Музичної бібліотеки Національного хору співробітників Центральних державних установ УНР у м. Тарнові. 1921 р.

Ноти до музичного твору «Місяцю Князю». З Музичної бібліотеки Національного хору співробітників Центральних державних установ УНР у м. Тарнові. 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3544. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 109

Leave a Comment

Перейти до вмісту