Студенти-технологи Української господарської академії в Подєбрадах. 10 лютого 1926 р.

Студенти-технологи Української господарської академії в Подєбрадах. 10 лютого 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 2. Спр. 6. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту