Стенд «Радянська Україна. USRR» на виставці українських друків та української книжкової графіки в Празі з нагоди 350-річчя друкарства в Україні. Світлина. Квітень 1924 р.

Стенд «Радянська Україна. USRR» на виставці українських друків та української книжкової графіки в Празі з нагоди 350-річчя друкарства в Україні. Світлина. Квітень 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту