Рішення Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів до проєкту Закону України про внесення змін до ст. 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 29 травня 2001 р.

Рішення Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів до проєкту Закону України про внесення змін до ст. 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 29 травня 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 6348. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту