Інформаційний лист В. Модзалевського до Відділу охорони пам’яток старовини і мистецтв про роботу Архівно-бібліотечного відділу. Після 21 червня 1918 р.

Інформаційний лист В. Модзалевського до Відділу охорони пам’яток старовини і мистецтв про роботу Архівно-бібліотечного відділу. Після 21 червня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2457, оп. 1, спр. 35, арк. 13.

Leave a Comment

Перейти до вмісту