Пояснювальна записка до Державної космічної програми України на 1994-1997 рр. 7 червня 1994 р.

Пояснювальна записка до Державної космічної програми України на 1994-1997 рр. 7 червня 1994 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 3731, арк. 134

Leave a Comment