Рапорт Особливого коменданта М. Савенка Головному отаману Військ УНР С. Петлюрі з проханням щодо присвоєння звання старшини козаку І. Матвієнку за героїчну оборону Києва в 1918 р. 4 березня 1919 р.

Рапорт Особливого коменданта М. Савенка Головному отаману Військ УНР С. Петлюрі з проханням щодо присвоєння звання старшини козаку І. Матвієнку за героїчну оборону Києва в 1918 р. 4 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 64зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту